Jeśli Państwo kupiliście lub planujecie kupić gotowy projekt domu jednorodzinnego, garażu lub innego budynku zapraszamy na naszą stronę internetową dotyczącą adaptacji projektów gotowych.

W świetle przepisów prawa budowlanego, gotowy projekt domu staje się projektem budowlanym  tj. takim, który można złożyć w urzędzie celem uzyskania pozwolenia na budowę, dopiero po wykonaniu tzw. „adaptacji projektu gotowego”.

Adaptacja Projektu - Warszawa, Łódź
adaptacja projektu gotowego – Warszawa, Łódź

Adaptacja projektu obejmuje: opracowanie projektu zagospodarowania działki / terenu (tzw. PZT) oraz naniesienie zmian w projekcie gotowym architektoniczno – budowlanym budynku (adaptacja przez 4 branże – architektoniczna, konstrukcyjna, sanitarna, elektryczna).

Do wykonania adaptacji projektu typowego niezbędne są następujące dokumenty:

1. Wypis z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (kopia).

2. Mapa do celów projektowych (1 egz. oryginalny) sporządzona przez uprawnionego geodetę – zazwayczaj inwestor otrzymuje mapę w wersji cyfrowej również (plik DWG)

3. Warunki techniczne dostawy mediów (kopie):
   a) gazu (z Zakładu Gazowniczego)
   b) energii elektrycznej (z Zakładu Energetycznego)
   c) wody i odbioru ścieków (z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji).

4. Badania geotechniczne gruntu (wskazane) lub zdjęcia odkrywek gruntu.