Projekty gotowe / czy nazywane projektami typowymi zdominowały w Polsce budownictwo jednorodzinne. Projekt taki jest sprzedawany jak inny produkt na rynku… sprzedawany jest jako książka (tutaj chodzi o stawkę VAT), czyli produkt, który jest taki sam czy to dla Państwa Kowalskich czy Nowaków pomimo, że jedna rodzina planuje budowę w górach, a druga rodzina nad morzem.

Niemniej jednak projekty gotowe do kompletna dokumentacja techniczna. W celu usprawnienia załatwiania w urzędach kwestii formalnych dotyczących budowy oferowane (sprzedawane są) w 4 egzemplarzach, z których każdy, to „gotowy projekt architektoniczno-budowlany” wykonany zgodnie z przepisami „Prawa budowlanego” oraz innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi tego typu opracowań.  

Każdy projekt składa się z części architektonicznej, części konstrukcyjnej oraz projektów instalacji wewnętrznych (sanitarne i elektryczne).  Poniżej przedstawiono minimum zawartości projektu gotowego, które znajduje się w każdej z części.

Część architektoniczna: 

 • Elewacje 
 • Rzuty kondygnacji 
 • Rzut dachu 
 • Przekroje  

Część konstrukcyjna: 

 • Rzut fundamentów 
 • Rzut stropów i nadproży, rysunki wykonawcze elementów żelbetowych 
 • Rzut więźby dachowej  

Projekty instalacji wewnętrznych: 

 • Instalacja gazowa 
 • Instalacja wody ciepłej, zimnej i kanalizacji 
 • Instalacja c.o. (centralanego ogrzewania)
 • Instalacja elektryczna  

Do większości projektów dołączamy także materiały pomocnicze/dodatkowe: 

 • pełen kosztorys 
 • zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej
 • projekty wentylacji mechanicznej / z zastosowaniem rekuperatora