Wszelkie zmiany w projekcie powinny być wprowadzone podczas adaptacji projektu, przez osobę do tego uprawnioną (np. inż. budownictwa – konstruktor, architekt, projektant instalacji sanitarnych czy elektrycznych). 

Wprowadzanie zmian podczas adaptacji, to rozwiązanie dużo tańsze , łatwiejsze i szybsze, niż wprowadzenie zmian przez biuro / autora projektu. W adaptacji zmiany nanosi się tylko na te części projektu, których zmiany dotyczą. Biuro zaś, musi wprowadzić zmiany w całą dokumentację projektu, co wiąże się z dużo dłuższym okresem oczekiwania i dużo wyższą kwotą (nawet kilkukrotnie). 

Aby obniżyć koszty adaptacji i zmian w projekcie, proponujemy wybór jednej osoby, która zajmie się wprowadzeniem poprawek i adaptacją, a potem prowadzeniem budowy (każda budowa musi mieć nadzorcę). W każdej miejscowości i mieście znajduje się wiele osób, którzy zajmują się takimi usługami.