Tag: lokalizacja śmietnika

Usytuowanie śmietnika – miejsca gromadzenia odpadów stałych

Tekst poniższy pochodzi z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – patrz źródło Rozdział 4 Miejsca gromadzenia odpadów stałych §…