Tag: powierzchnia użytkowa

Powierzchnie – definicje

Powierzchnia użytkowa Polska Norma PN-70/B-02365 „Powierzchnia budynków. Podział, określanie i zasady obmiaru”obowiązywała powszechnie do 1999 roku. Norma ta została zastąpiona przez Polski Komitet Normalizacyjny normą PN-ISO 9836:1997„Właściwości użytkowe w budownictwie….