Tag: studnia

Usytuowanie studni

Tekst poniższy pochodzi z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – patrz źródło Rozdział 6 Studnie § 31. 1. Odległość studni dostarczającej…