Tag: warunki techniczne

Usytuowanie studni

Tekst poniższy pochodzi z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – patrz źródło Rozdział 6 Studnie § 31. 1. Odległość studni dostarczającej…

Usytuowanie budynku

Tekst poniższy pochodzi z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – patrz źródło Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej Rozdział 1 Usytuowanie budynku…

Usytuowanie śmietnika – miejsca gromadzenia odpadów stałych

Tekst poniższy pochodzi z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – patrz źródło Rozdział 4 Miejsca gromadzenia odpadów stałych §…